Teenager fin-netwerks soċjali: kif tiġġieled lura lil hater?

Filwaqt li jiskopru d-dinja sturduta ta’ Instagram, Likee jew TikTok, it-tfal tagħna ta’ bejn id-9 u l-10 snin m’għandhomx idea x’netwerks soċjali qed jippreparaw għall-istima tagħhom infushom instabbli. L-aktar ħfief minnhom huwa li tiffaċċja kumment offensiv. Iżda l-awe tal-haters mhijiex raġuni biex tirrifjuta l-komunikazzjoni. L-ispeċjalisti tal-komunikazzjoni - il-ġurnalista Nina Zvereva u l-kittieb Svetlana Ikonnikova - fil-ktieb "Star of Social Networks" jgħidu kif tirrispondi sew għar-rispons negattiv. Tpoġġi snippet.

“Mela ppubblikajt il-post tiegħek. Poġġa video. Issa kulħadd jaraha - bl-avatar tiegħek, bl-emoticons (jew mingħajrhom), b'ritratti jew stampi ... U ovvjament, kull tliet minuti tħares lejn in-netwerk soċjali biex tara jekk hemmx reazzjoni? Bħal? Kumment? U tara - iva, hemm!

U f'dan il-punt, il-karriera tal-blogging tiegħek tista' tikkollassa. Għax anke l-persuna li taf tagħmel videos cool u tikteb posts mill-isbaħ mhux se ssir blogger top jekk ma jkunx jaf kif iwieġeb sew għall-kummenti. U kif għandu jkun id-dritt?

X'għandek tagħmel jekk il-kummenti ma jfaħħrukx?

tagħmel skużi? Jew iżomm sieket? Ħadd ma jaf it-tweġiba t-tajba. Għax ma teżistix. U hemm tilwima li tiġġebbed għal mitt kumment. X'jibqa'? Aċċetta l-opinjoni ta’ xi ħadd ieħor.

Darba Voltaire qal: “Ma naqbilx ma’ kelma waħda tiegħek, imma lest li mmut għad-dritt tiegħek li tgħid dak li taħseb.” Din hi d-demokrazija, bilfors. Għalhekk, jekk fil-kummenti persuna tesprimi opinjoni li inti ma taqsam xejn, għidlu dwarha, argumenta miegħu, agħti l-argumenti tiegħek. Imma toffendux. Huwa għandu d-dritt li jaħseb hekk. Inti differenti. Kollha differenti.

U jekk jikteb affarijiet koroh dwari u sħabi?

Imma hawn diġà qed noperaw fuq prinċipju differenti. Imma l-ewwel, ejja niżguraw li dan huwa verament diżgustanti, u mhux perspettiva oħra. Darba kien hemm blogger Dasha. U darba kitbet post: “Kemm għajjien b’din il-matematika! Mulej, ma nistax nieħu aktar. Le, jien lest li nagħmel logaritmi u ngħaddi minn dawk li jiddiskriminaw. Imma għandi għall-inqas nifhem għaliex. Jien umanitarju. Qatt m'għandi bżonn ekwazzjonijiet kubi f'ħajti. Għaliex?! Ukoll, għaliex inqatta’ ħafna mill-ħin u n-nervituri tiegħi fuqhom? Għaliex ma nistax nistudja l-oratorja, il-psikoloġija jew l-istorja f’dan iż-żmien – dak li verament jinteressani? X’jeħtieġ li jiġri biex l-alġebra u l-ġeometrija jsiru elettivi fl-iskola sekondarja?”

Kummenti negattivi pjuttost loġikament niżlu fuq Dasha. Aqra ħamsa minnhom u għid: liema minnhom, fl-opinjoni tiegħek, huma miktuba essenzjalment, u liema huma biss insulti?

  1. "Iva, sempliċement ma tistax tikseb xejn ogħla mit-" triplu "fl-alġebra, allura int furjuż!"
  2. “Oh, hija immedjatament ovvja – bjonda! Aħjar tpoġġi r-ritratti tiegħek, għall-inqas għandhom xi ħaġa x'tħares lejha!
  3. “Dak il-ħerqa! Kif tista’ tgħix mingħajr il-matematika?
  4. "Vittma oħra tal-eżami!"
  5. “Ma naqbilx bil-qawwa! Il-matematika tiżviluppa ħsieb loġiku, u mingħajrha, persuna tgħix kważi bħal anfibju, fuq l-istess instincts.

Hekk hu, l-insulti huma l-ewwel, it-tieni u r-raba’ kummenti.

Fihom, l-awturi ma jargumentawx mal-idea espressa minn Dasha, iżda jevalwaw il-livell intellettwali ta 'Dasha. U huma kritiċi ħafna. U hawn it-tielet kumment... Għaliex taħseb li għadu ma jistax jiġi attribwit għal insulti (għalkemm irrid tassew)? Minħabba li l-awtur ta 'dan il-kumment ma jevalwax Dasha, iżda l-ħsieb espress minnha. Naturalment, ma jafx kif jaqsam b'mod kompetenti l-valutazzjoni tiegħu, iżda għall-inqas ma jiktebx li Dasha hija stupida.

Innota li din hija differenza kbira. Li tgħid lil persuna li hu iblah, jew li tgħid li l-idea tiegħu hija stupida. L-iblah huwa insult. Idea stupida... ukoll, aħna lkoll ngħidu affarijiet stupidi minn żmien għal żmien. Għalkemm huwa aktar korrett li twieġeb hekk: "Din l-idea tidher stupida għalija." U spjega għaliex. Fil-fatt, dan huwa eżattament dak li pprova jagħmel l-awtur tal-ħames kumment: huwa esprima nuqqas ta 'qbil mal-idea (innota li ma evalwax lil Dasha bl-ebda mod) u argumenta l-pożizzjoni tiegħu.

Naturalment, l-aħjar huwa li targumenta ma 'dawk li jafu kif jagħmlu dan mingħajr ma jweġġgħu l-personalità tiegħek. Forsi titlef dan l-argument. Imma se tkun biss tilwima, mhux insulti li jtiru 'l quddiem u lura. Iżda kummenti li huma mimlijin rabja jew moqrija tiegħek u tal-familja tiegħek jistgħu jitħassru mingħajr periklu. Għandek kull dritt li ma ddawwarx il-paġna tiegħek fi żibel. U ovvjament, teħlesha mill-ħmieġ verbali.

Minn fejn saħansitra ġejjin, dawn il-haters?

It-terminu "hater" m'għandux għalfejn jiġi spjegat, hux? Nittamaw li dawn in-nies ma ġewx fil-paġna tiegħek, imma kun ippreparat: dejjem tista 'tiltaqa' ma 'hater fuq netwerk soċjali. Naturalment, l-istilel jieħdu l-aktar minnhom. Iftaħ xi ritratt ta’ stilla fuq Instagram u żgur li fil-kummenti ssib xi ħaġa bħal: “Iva, is-snin diġà jidhru…” jew “Alla, kif tista’ tilbes libsa bħal din fuq ħmar daqshekk xaħam!” Innota li ktibna b'attenzjoni kbira - "ħmar xaħam." Haters mhumiex jitmeżmżu dwar l-espressjonijiet tagħhom. Min huma dawn in-nies? Hemm diversi għażliet.

  1. Haters huma nies li qed jagħmlu xogħolhom. Pereżempju, il-kumpanija Romashka ħallset lil haters mikrija apposta biex tikteb kull xorta ta 'affarijiet diżgustanti fil-kummenti fuq il-postijiet tal-kumpanija Vasilek. U jiktbu b’passjoni. Bħala riżultat, in-nies jieqfu jixtru cornflowers mill-kumpanija Vasilek u jibdew jixtru chamomile mill-kumpanija Romashka. jfisser? Żgur. Qatt tagħmel hekk.
  2. Dawn huma nies li jasserixxu lilhom infushom għad-detriment tal-kwiekeb. Ukoll, meta fil-ħajja reali, it-telliefa kwieta Vasya se jiltaqa 'ma' Miss World ?! Qatt. Iżda hu se jiġi fil-paġna tagħha fuq in-netwerks soċjali u jikteb: “Well, mug! U dan kien jissejjaħ sbuħija? Pfft, għandna ħnieżer u saħansitra aktar sbieħ! L-istima personali ta’ Vasya żdiedet. Imma kif - huwa esprima "fi" tiegħu għas-sbuħija!
  3. Dawn huma nies li jħobbu jaraw lil ħaddieħor ibati minn kliemhom. Dawn in-nies mhux se jikkummentaw fuq il-postijiet ta’ Miss World. Se jibdew iqarrqu metodikament lil dawk li jafu personalment fin-netwerks soċjali: studenti tal-iskola tagħhom stess, "kollegi" fis-sezzjoni tal-isports, ġirien ... Huma jieħdu pjaċir iħossu l-poter tagħhom fuq l-emozzjonijiet tal-oħrajn. Huwa kiteb xi ħaġa diżgustanti - u tara kif persuna blushes, titlaq, ma tafx x'tgħid bi tweġiba ... U kulħadd għandu ċ-ċans li jiltaqa 'ma' hater tal-kampjun Nru 3. Tista 'sempliċement tħassar il-kummenti offensivi tiegħu. U tista’, jekk tħoss is-saħħa fik innifsek, tiġġieled lura.

Kif tiġġieled lura lil hater?

L-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija li ma tirrispondix bil-mod li jissuġġerixxi min hater. X'jistenna mingħandek? Riżentiment, insulti reċiproċi, skużi. U kwalunkwe mit-tweġibiet tiegħek f'dan il-format se jfisser li qed issegwi l-hater, taċċetta r-regoli imposti minnhom. Oħroġ minn dan l-ajruplan! Għid lill-hater x'qed jagħmel, idejjaq is-sitwazzjoni, jew... jaqbel kompletament miegħu.

Darba t-tfajla Ira kitbet f’kumment: “Wieħed, fejn dħalt b’ħmar daqshekk immens?” “Tajjeb, issa qed togħġobni, u mhux qed titkellem sal-punt,” wieġbet Ira lill-kummentatur. "Ejja nibdew in-negozju jew inħassar il-kumment tiegħek." Ebda reat. L-ebda insulti bi tpattija. Ira analizzat il-kumment tal-hater u wissiet x'se tagħmel jekk dan jerġa' jiġri.

U ftit xhur wara, għall-kumment: "Iva, ġeneralment int medjokri!" – kitbet: “Well, kollox, kollox, għelibt lit-tfajla! Qtajt qalbi! – u poġġi emoticons. Ira lanqas ħasbet li tidħol f’argument. Hija ċajtat fil-mogħdija u b’hekk ħarġet l-art minn taħt saqajn il-hater. U għat-tielet darba, lill-istess hater (ir-raġel irriżulta li kien iebsa), kitbet għal kumment offensiv dwar l-intelliġenza tagħha: “Iva, hekk hu. Dritt fil-punt.”

“Iva, lanqas biss tista’ tiġġieled!” – il-hater wieġeb b’riżentiment u ma ħalla l-ebda kumment aktar fuq il-paġna ta’ Ira. Just skiet Għoġobni ritratti tagħha. Mill-mod, l-istorja kellha kontinwazzjoni. Darba Ira bdiet troll persuna oħra. (Ira hija tfajla witty, għalhekk il-blog tagħha malajr kiseb popolarità. U fejn hemm popolarità, hemm haters.)

Allura, dak l-ewwel hater wasal għad-difiża tat-tfajla b'sidru. Huwa ġġieled kull attakk tat-troll aljeni. Ira qrat dan kollu u tbissmet.


Nina Zvereva u Svetlana Ikonnikova jitkellmu dwar regoli oħra ta 'komunikazzjoni fin-netwerks soċjali, dwar l-arti li jirrakkonta pubblikament stejjer interessanti u jsibu nies li jaħsbuha l-istess fil-ktieb "Star of Social Networks. Kif issir blogger cool” (Clever-Media-Group, 2020).

Ħalli Irrispondi